Solhellinga Data

Rune Hansen

Krokfossvegen 9, 2050 Jessheim

Tlf.: 91 85 85 93

rune.hansen@solhellingadata.no

   

 

Sist oppdatert: 07.06.2012

En liten bedrift som kan yte litt hjelp.

 

Lang og bred erfaring innen data. Kan hjelpe til med det meste for privat-personer, små bedrifter og lag/foreninger.

 

Div. linker:

Runes hjemmesider

Copyrights ©  - Solhellinga Data - Rune Hansen - Org, nr. 987 968 079